Menu DB Ciptaan UI

Pencipta Fakultas No. Permohonan Judul Ciptaan Tanggal Permohonan
Roro Tutik Sri Hariyati, SKp.,MARS
Prof. Elly Nurachmah, DN.,SC
Sigit Mulyono, SKp.,MN
FIK C00200900042 Karya Rekaman: Penghisapan Lendir Tue, 2009-01-06 17:00
Roro Tutik Sri Hariyati, SKp.,MARS
Prof. Elly Nurachmah, DN.,SC
Sigit Mulyono, SKp.,MN
FIK C00200900043 Karya Rekaman: Pengontrolan Infeksi Tue, 2009-01-06 17:00
Roro Tutik Sri Hariyati, SKp.,MARS
Prof. Elly Nurachmah, DN.,SC
Sigit Mulyono, SKp.,MN
FIK C00200900044 Karya Rekaman: Fisioterapi Dada Tue, 2009-01-06 17:00
Roro Tutik Sri Hariyati, SKp.,MARS
Prof. Elly Nurachmah, DN.,SC
Sigit Mulyono, SKp.,MN
FIK C00200900045 Karya Rekaman: Pemberian Terapi Intravena Tue, 2009-01-06 17:00
Dra. Junaiti Sahar SKp, M.App.Sc, Ph.D
Etty Rekawati SKp.MKM
Sigit Mulyono SKp, MN
Wiwin Wiarsih SKp, MN
Ns. Widyatuti SKp,Mkep.Sp.Kom
FIK C00200902231 Karya Tulis: Proses Menua Sun, 2009-06-21 16:00
Dra. Junaiti Sahar SKp, M.App.Sc, Ph.D
Etty Rekawati SKp.MKM
Sigit Mulyono SKp, MN
Wiwin Wiarsih SKp, MN
Ns. Widyatuti SKp,Mkep.Sp.Kom
FIK C00200902232 Karya Tulis: Kesehatan Jiwa Lansia Sun, 2009-06-21 16:00
Dra. Junaiti Sahar SKp, M.App.Sc, Ph.D
Etty Rekawati SKp.MKM
Sigit Mulyono SKp, MN
Wiwin Wiarsih SKp, MN
Ns. Widyatuti SKp,Mkep.Sp.Kom
FIK C00200902233 Karya Tulis: Perawatan Diri Lansia Sun, 2009-06-21 16:00
Dra. Junaiti Sahar SKp, M.App.Sc Ph.D FIK C00200902234 Karya Tulis: Penanggulangan Masalah Terkait Proses Penuaan Alami. Sun, 2009-06-21 16:00
Dra. Junaiti Sahar SKp, M.App.Sc, Ph.D
Etty Rekawati SKp.MKM
Sigit Mulyono SKp, MN
Wiwin Wiarsih SKp, MN
Ns. Widyatuti SKp,Mkep.Sp.Kom
Henny Permatasari, SKp.M.Kep.,Sp.Kom
FIK C00200902235 Karya Tulis: Tekanan Darah Tinggi Pada Lansia. Sun, 2009-06-21 16:00
Dra. Junaiti Sahar SKp, M.App.Sc, Ph.D
Etty Rekawati SKp.MKM
Sigit Mulyono SKp, MN
Wiwin Wiarsih SKp, MN
Ns. Widyatuti SKp,Mkep.Sp.Kom
Henny Permatasari, SKp.M.Kep.,Sp.Kom
FIK C00200902236 Karya Tulis: Gangguan Pergerakan Pada Lansia Sun, 2009-06-21 16:00